…Skutečné nebezpečí nemusí spočívat v povodni, která udělá škody za třetinu národního důchodu a zabije 20 lidí, možná ani ne v několikaletém suchu, které nás může vehnat do dlouhodobé, ale snesitelné stagnace.

Skutečné nebezpečí, které může na desetiletí, jako bychom to historicky neznali, rozvrátit celý národ, přichází ze sféry politiky a ekonomie.

Nestarat se o věci veřejné, o správný chod institucí, to vytváří pro budoucnost nejméně stejné riziko, jako kdybychom ignorovali nebezpečí další vodní pohromy...

                                                                               Z knihy Václava Cílka  Krajiny vnitřní a vnější

                                     

 

Korupce a nezaměstnanost jsou dva zásadní problémy (nejen) v ČR.  Odčerpávají stovky miliard Kč ročně a stále rychleji stahují hospodaření státu ke dnu. Naproti tomu stojí miliardové zisky zájmových skupin okolo velkých firem (stavebních, energetických, lesnických, farmaceutických,…), napojených na veřejné rozpočty napříč celým politickým spektrem.  Proč tomu tak je?

Protože veřejné zakázky již dlouhodobě slouží především jako prostředek k rozkrádání veřejných rozpočtů. Zákon o veřejných zakázkách je jen účelový zákon sloužící ke krytí organizovaného zločinu. Proto jsou také jakákoli restrikční opatření neúčinná. Zákon o střetu zájmů je směšný stejně jako opatření typu etických kodexů nebo „agent provokatér“, které navíc vede jen k policejnímu státu. Nejvyšší kontrolní úřad je bezzubý orgán. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jen vzbuzuje iluzi veřejnosti o ochraně soutěžního prostředí. Je to jen další politický orgán, pracující na přání zájmových skupin – stejně jako Parlament ČR!   

Na korupci a s ní spojené nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky přispívá svými daněmi každý pracující v průměru 18 tisíc Kč ročně. 

Kdo se seznámí s projektem Vnitrostátní offset – cesta k hospodářské a sociální rovnováze, tak zjistí, že tomu tak nemusí být…

                                                                              Petr Czasch, březen 2010

 

 

Rychlá navigace :

-      Stručná charakteristika projektu: http://www.vnitrostatnioffset.cz/index.php?id_kategorie=15

-      Studie projektu: http://www.vnitrostatnioffset.cz/index.php?id_kategorie=2

-      Celý projekt http://www.vnitrostatnioffset.cz/index.php?id_kategorie=1

-      Část projektu řešící korupci v oblasti veřejných stavebních zakázek a s tím  
       související problémy v oboru stavebnictví:
       http://www.vnitrostatnioffset.cz/index.php?id_kategorie=3

-      Část projektu řešící nezaměstnanost – pilotní projekt rozvoje hospodářsky
       slabých oblastí v ČR na příkladu oblasti Jeseníků:
       http://www.vnitrostatnioffset.cz/index.php?id_kategorie=14