úvodní strana > Vnitrostátní Offset 1 - II. část - realizace

VNITROSTÁTNÍ OFFSET 1 - II. ČÁST - REALIZACE

Vnitrostátní offset II. část – realizace.
 
Cílem projektu je zavedení regulérních podmínek v soutěžích o veřejné stavební zakázky, řádné a smysluplné hospodaření s veřejnými prostředky a zamezení korupce.
Využitím peněz, které nyní zvyšují zisk překupníkům se státními zakázkami, dojde ke zvýšení zaměstnanosti a k rozvoji hospodářsky slabých regionů.
 
Jednotná hodnotící kritéria veřejných zakázek zajistí regulérní podmínky - zamezí jakoukoli možnost manipulace s výsledky soutěží:
 
 • Nabídková cena
 • Nezaměstnanost (podíl firem na tvorbě pracovních míst a řešení nezaměstnanosti)
 • Produktivita (podíl počtu zaměstnanců na obratu firmy)
 • Reference (nový způsob hodnocení kvality vykonané práce firem )
Zavedení jednotných hodnotících kritérií veřejných zakázek má  tři zásadní významy: 
1.   Boj proti korupci formou prevence bez nároků na kontrolní a restrikční opatření ze strany státu.
2.   Vytvoření velkého množství pracovních míst = výrazné snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu (při celoplošném zavedení navrhovaných opatření v oblasti veřejných stavebních zakázek se vytvoří cca 170 tisíc pracovních míst; úspory veřejných rozpočtů ve výši min. 50 mld. Kč ročně).
3.   Získání finančních zdrojů na rozvoj hospodářsky slabých regionů bez nároku na státní rozpočet.
 
Jednotná hodnotící kritéria:
 • zabrání obchodování se zakázkami
 • zamezí nekalé soutěži a dumpingovým cenám
 • přispějí k  rozvoji hospodářsky slabých regionů
 • budou motivovat firmy zvyšovat počet i odbornost zaměstnanců
 • budou základem korektních zaměstnaneckých a obchodních vztahů
 • omezí zneužívání levných (zahraničních) pracovních sil
 • omezí využívání „černých“ pracovních sil a „Švarc“ systému
Vnitrostátní offset není podmíněn žádnými investicemi.  Velmi rychle  příznivě ovlivní státní pokladnu. Je možné ověřit jeho účinnost pilotními projekty například v rámci některého ministerstva. Největší překážkou v jeho zavedení je korupční (a) politické prostředí v České republice.
 
Vnitrostátní offset můžeme po jeho ověření nabídnout k aplikaci v Evropské unii nebo i v jiných zemích Světa. S úspěchem by bylo vhodné jej zavádět na začátku demokratizačních procesů. Jeho uplatnění po opadnutí euforie a zaujetí pozic novými mocenskými strukturami je těžké.

Zde celý projekt včetně příloh:
 
 
Poznámky:
1.  Projekt je zpracován na oboru stavebnictví, ale systém zadávání veřejných zakázek je
      možno použít na jakýkoli jiný hospodářský obor (např. lesnictví, zemědělství, strojírenství)
2.  (květen 2010) Výčet výše uvedených hodnotících kriterií neobsahuje oproti zpracovanému projektu (v letech 2002-2004) kriterium „příspěvek na řešení nezaměstnanosti“. Je to sice také smysluplné kriterium, ale jeho využití by mohlo představovat časovou komplikaci. I bez něj bude systém výše uvedených hodnotících kriterií fungovat bezvadně a IHNED – vše máme připraveno!
vloženo: 24.4.2004