úvodní strana > Vnitrostátní Offset 3 - Obnova Jeseníků

VNITROSTÁTNÍ OFFSET 3 - OBNOVA JESENÍKŮ

Pozn. autora
Textová část tohoto dílu je tvořena z fragmentů II. části projektu - realizace.

Tento 3. díl projektu Vnitrostátní offset - Obnova Jeseníků  představuje návrh koncepčního a radikálního řešení vysoké nezaměstnanosti, místy již havarijní ekonomické situace, a z toho plynoucího nedůstojného života obyvatel jedné z hospodářsky slabých oblastí České republiky – Jeseníků. (Stejným způsobem musí být řešeno Karvinsko, Mostecko a jiné podobně  postižené oblasti).
Dosavadní rozvoj této oblasti je díky dlouhodobé ignoraci centrálních orgánů závislý na příznivé konstelaci sestavy  radnic. Pokud má obec štěstí na pracovitou skupinu, tak její členové věnují množství času (většinou na úkor svého vlastního a zdarma!) na vytváření vlastních, bohužel úzce regionálních a neodborných koncepcí. Poté hledají, díky  svým chudým rozpočtům v byrokratickém labyrintu dotací prostředky na realizaci svých rozvojových plánů. Tento namáhavý, na osvícenosti,  výdrži, otrlosti, protekcionismu i korupci postavený způsob rozvoje, nemůže vyřešit zdejší zásadní problém – nedostatek pracovních příležitostí.
 

 

 

"Stavbu projektu  Obnova Jeseníků - stavbu cestovního ruchu" a trvale udržitelného hospodářského rozvoje není možné přirovnat ke stavbě rodinného domku svépomocí, jehož projekt snad zvládne každý zkušený projektant, vnímavý k tradiční jesenické architektuře. Na její úspěšné realizaci bude záležet další osud zdejších obyvatel.
Bude to stavba "mrakodrapu, který nesmí být vidět" a na ní se musí podílet tým světoznámých nebo alespoň v Evropě známých architektů - projektantů cestovního ruchu.
Součástí projekčního a realizačního týmu musí být krajinní architekti, urbanisté, ekologové, sociologové a jiní odborníci na citlivou práci s přírodním bohatstvím a lidskými zdroji za účelem hospodářského rozvoje.
V uších mám slova sochaře Kurta Gebauera na téma problémy dnešní architektury, které bez omezení platí i pro odvětví cestovního ruchu:
"... dnes je architekt každý, kdo i s odřenýma ušima absolvuje fakultu architektury a má titul ing. arch.. Podle mne se architektem možná stane ten, kdo bude tiše a pokorně alespoň 20 let pracovat a odezírat po boku architekta s velkým A...".
A v případě architektů krajinných - projektantů cestovního ruchu - to platí dvojnásob! Nezdařený projekt se dá překreslit. Škaredý dům se dá zrekonstruovat či zbourat. U hor a přírody je náprava necitlivých či bezcitných zásahů sotva možná a časově nebo finančně náročná (ať je to přehrada nebo tunel). 
Pouštět se do stavby "mrakodrapu" v Jeseníkách svépomocí by bylo nezodpovědné.
Zodpovědnost vůči následujícím generacím by měla být dominantním kritériem dalšího hospodářského vývoje v Jeseníkách. Zdejší příroda, krajina a lidé jsou naše velké a nevyužité bohatství.

Petr Czasch, 2004


"Dvě nejkrásnější věci s námi půjdou, kamkoli se hneme: příroda společná všem a naše ctnost".
                                                                                                                
Lucius Annaeus Seneca


Zde si můžete stáhnout:

Stručnou informaci o projektu Obnova Jeseníků 
Textovou část projektu Obnova Jeseníků
Obrazovou přílohu projektu Obnova Jeseníků

 

vloženo: 27.11.2007