úvodní strana > Informace o projektu

INFORMACE O PROJEKTU

Vnitrostátní offset – cesta k hospodářské a sociální rovnováze.

Předmětem projektu je řešení tří zásadních problémů dneška – rozbujelé korupce, vysoké nezaměstnanosti a zvyšování státního dluhu.


Co je offset?

Offset je zpětná ekonomická kompenzace.


Co je Vnitrostátní offset?

Vnitrostátní offset je alternativou využívání plánovaných výdajů státu ke snížení rozdílů mezi hospodářsky silnými a slabými regiony bez nároků na státní rozpočet.


Cíle projektu pro hospodářsky slabé regiony:

  • podpora podnikání
  • udržení stávajících a tvorba nových pracovních míst, snižování nezaměstnanosti (vytvoření až 170 tis. pracovních míst)
  • posílení komunálních finančních zdrojů
  • zvýšení kupní síly
                                       tedy základní předpoklady k:
  • vytvoření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj a důstojný život obyvatel.

 

Hlavní efekty projektu:

  • účinný boj proti korupci formou prevence
  • snížení výdajů a zvýšení příjmů státního rozpočtu (+ cca 50 mld. Kč ročně).

 

Jak lze výše uvedeného docílit?

Pomocí zavedení regulérních podmínek soutěží o veřejné zakázky. Jednotná kritéria zcela vyloučí příležitosti ke korupci. Manipulovat s výsledky soutěží (praxe běžná od zavedení zákona o veřejných zakázkách v roce 1994 dosud) bude nemožné.

Smysluplným využitím peněz, které nyní jen zvyšují ceny veřejných zakázek a zisk překupníkům, dojde ke zvýšení zaměstnanosti a k rozvoji hospodářsky slabých regionů.

 

Vnitrostátní offset není podmíněn žádnými investicemi. Největší překážkou pro jeho zavedení je korupční prostředí v české politice.

 

Eurooffset  je modifikace projektu pro využití v Evropské unii.

 

Bližší informace o projektu lze najít na www.vnitrostatnioffset.cz

Kontakt na autora projektu Petra Czasche: tel: 608 653 028; e-mail: petr@czasch.cz

 

vloženo: 25.6.2004