úvodní strana > Perspektiva cestovního ruchu v Jeseníkách

PERSPEKTIVA CESTOVNÍHO RUCHU V JESENÍKÁCH

Pár slov ke vzniku a smyslu studie Perspektiva cestovního ruchu v Jeseníkách.
 
Stávající "strategický“ plán rozvoje Jeseníků, tj. krajem pořízený dokument Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko, je špatný. Může vést jen ke zničení potenciálů, které zde v Jeseníkách máme a ke smysluplnému rozvoji potřebujeme. Tento dokument obsahuje řadu hrubých chyb, na které jsme hejtmana Tošenovského opakovaně upozorňovali.
V Beskydách se ostatně tato pseudostrategie ostatně už naplňuje – stavba automobilky v Nošovicích a s tímto projektem spojená devastace přírodních, krajinných i lidských potencionálů v podhůří Beskyd je toho příkladem!
 
I v Jeseníkách hrozí nebezpečí zničení potencionálů pro rozvoj cestovního ruchu.
A nejsou to v žádném případě jen hrozby, jako např. příprava stavby přehrady v Nových Heřminovech. Jde především o realitu –neustálé ničení sídelních útvarů a krajiny supermarkety, obchodními zónami a jinými nevhodnými stavbami. Spekulativní manipulace se zemědělskými pozemky a dotacemi jsou další kapitolou.
 
To vše jen dokazuje, že stávající krajský „strategický“ plán je k ničemu. Postrádá smysluplnou koncepci a umožňuje téměř cokoli, čehož bohužel účinně využívají zejména ti nezodpovědní investoři, politici a úředníci. Tito nám také, opět bohužel, již delší dobu ukazují, že umí držet pospolu a že korupce peněz a moci je mocná… Ve spojení s přízní evropských fondů může takový tým likvidátorů zničit potenciály pro rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách velmi rychle a účinně.
 
 
Dlouho jsem hledal někoho, kdo by nám v Jeseníkách pomohl a poradil jakou cestou se dát tak, abychom efektivně řešili nezaměstnanost a přitom nepokračovali v ničení přírody a krajiny - včetně té sídelní.
 
Po přečtení studie Perspektiva cestovního ruchu v Jeseníkách jsem přesvědčen, že ty správné rádce jsme našli. Navrhují nám cestu sice pracnou, ale účinnou a s dlouhodobým ekonomickým efektem, tj. v duchu trvale udržitelného rozvoje.  
 
Nyní, když víme jak naši oblast rozvíjet, je řada na nás – obyvatelích Jeseníků. Najdeme sami v sobě sílu se na tuto cestu vydat a nekompromisně odmítat krátkozraká a v konečném důsledku drahá ekonomická řešení, která plodí naši „vrcholní“ politici a úředníci, včetně mnoha našich krajských?!
 
Je tedy na nás – obyvatelích Jeseníků, abychom pochopili jaké bohatství v naší přírodě a krajině máme, semkli se a společně tyto hodnoty bránili.
Abychom vyřešili dlouhodobě naakumulované hospodářské a sociální problémy můžeme, ba musíme, jej využít, ale jen tak, abychom Jeseníky a okolí předali následujícím generacím ve stavu lepším, než dosavadním.
                                          
Petr Czasch, prosinec 2006

Perspektiva cestovního ruchu v Jeseníkách
Impulsy k regionální diskusy  a k dalšímu rozvoji
 
vloženo: 18.12.2006