úvodní strana > Vnitrostátní Offset 2 - stavebnictví

VNITROSTÁTNÍ OFFSET 2 - STAVEBNICTVÍ

Pozn. autora:
Text je vytvořen z fragmentů úplného znění projektu VNITROSTÁTNÍ OFFSET. Je-li kdekoli v textu uvedeno je „zákon“, týká se to zákona o zadávání veřejných zakázek. Je-li kdekoli v textu uveden odkaz na jinou část textu, je to odkaz na úplně znění projektu II. část - realizace.

Práce je pro člověka zdrojem obživy a pro mnohé i jedním ze smyslů života. Smysluplná práce je důležitější než příspěvky v nezaměstnanosti.

Nedostatek práce je celosvětový problém. Pokud k argumentu, že 20% populace dokáže vyrobit vše pro všechny ostatní přidáme fakt, že za cca posledních 150 let se zvýšil počet lidí na světě z 1 miliardy na 6, kde hledat spásu lidstva, rovnováhu a prosperitu.

Ekonomové radí zvýšit produktivitu! Ta se, ale od dob průmyslové revoluce zvyšuje neustále. Výsledkem je jen zvyšování sociální nerovnováhy mezi státy a jejich občany. A důsledky? V globálním světě války a mezinárodní terorismus. Uvnitř států páchání ekonomických zločinů vyvolených na ostatních občanech, založených na protekcionismu a korupci. Průvodními jevy jsou vždy vysoká nezaměstnanost, zvýšená kriminalita a hospodářský úpadek.

Jak se vše výše uvedené promítá v praxi a denodenně ovlivňuje naše zdraví a rodinný život nechť posoudí každý sám.

Výstižně tento stav popsal před 30-ti lety nositel Nobelovy ceny Konrad Lorenz v knize Osm smrtelných hříchů – je to běh o závod se sebou samým. Na vlastní kůži prožíváme praktický příklad:


VYSOKÁ PRODUKTIVITA PLODÍ VYSOKOU NEZAMĚSTNANOST

 

Neustále se ženeme za vyšší produktivitou. Lidskou práci nahrazují vysoce kvalitní, ale velmi drahé materiály a levná výpočetní technika. Člověk je vystavován stále většímu fyzickému i psychickému tlaku z pracovního přetížení i nejistoty stabilního zaměstnání.

 

Dnes máme v České republice 500 tisíc nezaměstnaných. V nejbližších (třech?) letech by podle reformních plánů mělo jen z resortu obrany a ze státní správy odejít cca 60 tisíc lidí. Snížit počet zaměstnanců v armádě a státní správě je zřejmě nutné. Na každého vojáka i úředníka, kteří jsou placeni z našich daní je ale také navázán sektor služeb. Kolik pracovních míst ubude mimo reformní plány? Bude to celkem dalších 100 tisíc nezaměstnaných k dnešním 500 tisícům nebo i více? Zabývá se někdo tím, co budou tito lidé moci dělat? Nebo se opět jen zvýší náklady státu na nezaměstnanost zvýšením daňové zátěže těch, co práci mají!

 

Naše státní ekonomika i hospodaření s lidskými zdroji po roce 1989 jsou zmítány různými nekoncepčními opatřeními – systém pokus - omyl. Dlouhodobou koncepci řešící naše problémy vlastně ani neměl kdo vypracovat. Komunistické samovládce vystřídali jiní různobarevní samovládci mnohdy bez zkušeností a odbornosti. Vrcholné vládní, resortní a úřednické pozice jsou obsazovány dle žebříčku stranických příslušností. Odbornost a praxe těch, co mají být hlavami resortů je dnes druhořadá. Pro samé politikaření se řešení problémů státu a občanů stále odsouvá do neurčité budoucnosti dané politickými sliby a líbivými programy bez časových a obsahových harmonogramů a zejména bez osobní (a trestné) zodpovědnosti za jejich neplnění. Důsledky nezodpovědnosti politiků odnášejí nejvíce jejich voliči. Politici sami u sebe a okolo sebe rezervy a úspory nehledají ani hledat nechtějí.


Od roku 1997 ubývá ve stavebnictví každý rok cca 10 tis. pracovních míst. Přitom objem stavební výroby se neustále zvyšuje! (nárůst objemu převyšuje míru inflace ve stavebnictví). Čím je to způsobeno?...

 

(pokud Vás zajímá současný stav českého stavebnictví, návrh preventivních protikorupčních opatření v oblasti veřejných stavebních zakázek  a vliv produktivity práce na architekturu, urbanismus a krajinu, klikněte na odkaz pro podrobnější informace - vnitrostátní offset 2 - stavebnictví 1,13 MB, obrazová část  1,12 MB)

vloženo: 28.2.2004