úvodní strana > Semináře

SEMINÁŘE
oslovujeme veřejnost


Nabídka politickým stranám a hnutím, pořadatelům konferencí a seminářů na témata řešení korupce, nezaměstnanosti a hospodářská krize:
Na vyžádání provedeme prezentaci projektu Vnitrostátní offset jako preventivního řešení korupce, nezaměstnanosti i hospodářské krize. Po cca 60 min prezentaci a nezbytné diskusi pochopí smysl a význam projektu každý, kdo má o řešení daných témat opravdový zájem. Termíny dle dohody. Cena 3.500,- Kč (za cca půldenní seminář) + cestovné. Neziskovým organizacím za režijní ceny dle dohody.

vloženo: 12.7.2004
Petr Czasch  Vlado Milunić Tomáš Kramár
Na seminářích na téma korupce ve veřejných zakázkách, problematika nezaměstnanosti, současná architektura a další, přednáší Petr Czasch, stavitel; Vlado Milunić, architekt; Tomáš Kramár - občanské sdružení OŽIVENÍ.
Společně upozorňují veřejnost na současný stav našeho státu, ekonomiky, architektury a navrhují možnost  zlepšit hospodářskou situaci v oblastech postižených vysokou nezaměstnaností.
vloženo: 22.4.2004
Pozvánka na seminář v Brně, 9.3.2004
Zákon o zadávání veřejných zákázek, korupce, nezaměstnanost, možnosti rozvoje hospodářsky slabých regionů, současná architektura, ...
vloženo: 29.2.2004